Obrazovni standardi

ОБРАЗОВНИ    СТАНДАРДИ

 ОСНОВНИ  НИВО

На првом нивоу описани су захтеви који представљају основни или базични ниво знања и вештина.

Основни ниво описује очекивани минимум нивоа знања и вештина.

Очекује се да ће око 80% ученика постићи тај ниво.

У области:

1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ

ученик/ученица:

ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице

ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода

ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости

ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште

историје

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости

У области:

2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ

ученик/ученица:

ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој

историјској појави,догађају и личности је реч

ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој

је наведена легенда

ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми табеле

ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми графикона

ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима

 СРЕДЊИ   НИВО

На средњем нивоу описани су захтеви који представљају средњи ниво знања и вештина.

Средњи ниво описује оно што типичан ученик може да покаже поред знања и вештина којима је овладао/ла на основном нивоу.

Очекује се да ће око 50% ученика постићи или превазићи тај ниво.

У области:

1. ИСТОРИЈСКО  ЗНАЊЕ

ученик/ученица:

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје

ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје

ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости

ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји

ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје

У области:

2. ИСТРАЖИВАЊЕ  И  ТУМАЧЕЊЕ  ИСТОРИЈЕ

ученик/ученица:

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичнихписаних историјских извора

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора

ИС.2.2.3. уме да одреди из које епохе или са ког географског простора потиче историјски извор када jе текст извора непознат

ученику, али су у њему наведене експлицитне информације о особинама епохе или географског простора

ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) на основу поређења два историјска извора који говоре о истом историјском догађају, феномену

ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских личности, догађаја, феномена

НАПРЕДНИ   НИВО

На напредном нивоу описани су захтеви за ученике који представљају напредни ниво знања и вештина.

Напредни ниво описује знања и вештине које могу да покажу ученици који ће вероватно бити успешни у средњем образовању.

Очекује се да ће око 25% ученика постићи тај ниво.

У области:

1. ИСТОРИЈСКО  ЗНАЊЕ

ученик/ученица:

ИС3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку,

историјском периоду припада одређена година, личност и историјски феномен

ИС3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјски хпојмова и да их примени у одговарајућем и сторијском контексту

ИС3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје

ИС3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште историје

ИС3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости

ИС3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања

У области:

2. ИСТРАЖИВАЊЕ  И  ТУМАЧЕЊЕ  ИСТОРИЈЕ

ученик/ученица:

ИС3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора

ИС3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора

ИС3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора

ИС3.2.4. уме да одреди на основ уанализе историјског извора контекст у којем је настао извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, културолошки,социјални, политички, географски контекст извора)

ИС3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким модалитетима и повеже их са претходним историјским знањем (закључује на основу историјске карте без понуђене легенде, упоређује два графикона и закључује о појави)

ИС3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву

ИС3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењ уисторијског феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, стереотип..)

Advertisements
Postavite komentar

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s

Blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: